CHI BỘ TRƯỜNG TH NGỌC THIỆN 1 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2022.

      Thực hiện điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Thi hành điều lệ Đảng; Quyết định 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 06/10/2014 của Bộ Chính trị về Thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng; kế hoạch số 59-KH/ĐU ngày 26/9/2019 của Đảng uỷ xã Ngọc Thiện; sáng ngày 3/1/2020, chi bộ trường TH Ngọc Thiện 1 long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kì 2020 – 2022.

      Đại hội đã được lắng nghe báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 và Báo cáo kiểm điểm của chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ  2017- 2020 do đồng chí Dương Thị Hằng - Bí thư Chi bộ trình bày. Tại đại hội, các đồng chí Đảng viên cũng đã có những tham luận đóng góp hết sức cụ thể và tâm huyết cho bản báo cáo.

Đ/c Dương Thị Hằng - Bí thư chi bộ thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022.

      Đặc biệt, đại hội còn được tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Mạnh - Đảng ủy viên - Phó chủ tịch HĐND xã đến tham dự và chỉ đạo đại hội.

       Sau một thời gian làm việc công tâm, nghiêm túc đúng với quy chế và Điều lệ Đảng, đại hội đã nhất trí bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022 gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Dương Thị Hằng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Ngô Văn Bình giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thành Trung là ủy viên.

Các đồng chí trong Ban Chi ủy nhiệm kì mới ra mắt đại hội.

 

      Đại hội cũng đã bầu ra 5 đồng chí đảng viên đi dự Đại hội đảng bộ xã Ngọc Thiện, đó là các đồng chí Dương Thị Hằng, đồng chí Ngô Văn Bình, đồng chí Phạm Thị Sinh, đồng chí Nguyễn Văn Tạo và đồng chí Nguyễn Thị Lan.

     Với sự đoàn kết nhất trí cao của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, Đại hội Chi bộ trường Tiểu học Ngọc Thiện 1 đã kết thúc và thành công rực rỡ. Chi bộ trường Tiểu học Ngọc Thiện 1 quyết tâm sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của Chi bộ nhiệm kì 2020 - 2022 đã đề ra.

                  Người viết : Nguyễn Thị Lan – GV trường TH Ngọc Thiện 1

Bài viết liên quan