28/06/20  Chuyên môn  45
     Trong những năm qua, trường Tiểu học Ngọc Thiện 1 luôn quan tâm tới việc tập trung các hoạt động chuyên môn, đặc biệt là các hoạt động mũi nhọn. Năm học 2019 – 2020 chưa kết thúc nhưng những kết quả ban đầu đã cho thấy sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của đội ngũ giáo viên, các em học sinh và ...
 30/09/19  Tin của trường  126
Sự phát triển và bùng nổ của công nghệ thông tin có nhiều ảnh hưởng tích cực đến mọi mặt của hoạt động đời sống, trong đó có giáo dục. Lĩnh vực này đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của ngành giáo dục.